Facebook LinkedIn E-mail RSS
Home » Vad är Cash management

Cash Management står för alla produkter, processer och rutiner som kan förbättra hanteringen av kassaflödet. Betalningsoptimering eller betalningslogistik skulle kunna vara andra namn.
Quality Cash Management
Står för alla produkter, processer och rutiner som kan förenkla hanteringen av betalningsflödet för att uppnå nöjda kunder och leverantörer.

 Har du funderat på:

 

Hur stora tidsbesparingar som kan göras genom att hantera betalningsflödet effektivare?

Hur mycket kapital som kan frigöras i kundfordringar och varulager genom bättre rutiner?

Hur kundpåverkan kan förbättras när fel undviks om andra rutiner används?

© 2011 MackOne AB
credit