Facebook LinkedIn E-mail RSS
Home » Spanska företag

Spanska entreprenörer

 

  • Hjälp med att ta bort valutarisken och förenkla betalningsrutinerna
  • Minskar skillnaden mellan köp och säljkursen vid betalningar
  • Etablerar en bankkontakt i Sverige utifrån ert önskemål
  • Hantering av dokument och fullmakter
  • Öppna konton och bankgiro för fakturering till svenska kunder
  • Framtagande av svensk faktura för utskick till svenska kunder
  • Tar fram riktlinjer för fakturering och leverantörsbetalningar
  • Information och genomgång av Internetbanken för att hantera betalningsflödet

 

 

© 2011 MackOne AB
credit