Facebook LinkedIn E-mail RSS
Home » Quality Cash Management » Quality Cash Management

Quality Cash Management

Står för alla produkter, processer och rutiner som kan förenkla hanteringen av betalningsflödet för att uppnå nöjda kunder och leverantörer.

Bristfällig rutiner påverkar dina kunders helhetsuppfattning kring ditt företag. För de företag som fakturerar kunder många gånger och ofta på mindre belopp påverkas mer av bristfälliga rutiner jämfört med engångsköp på stora belopp då själva betalningen är en mindre del av hela köpupplevelsen.

© 2011 MackOne AB
credit