Facebook LinkedIn E-mail RSS
Home » Olika kurser

Det finns kurser för olika målgrupper:

  • Mindre och nystartade företag
  • Större företag som behöver göra en Cash management analys för att förbättra sina ekonomrutiner
  • Företag som binder mycket kapital i den egna verksamheten – finansieringsmöjlighet
  • Branschanpassade för t.ex. offentlig sektor eller tillväxtföretag

Vi tar fram skräddasydda utbildningar efter kundönskemål.

I de längre utbildningarna bygger teorin på boken ”Cash management för företag” varvat med en mängd praktiska exempel

Utbildningsledare

Lars F Hammarlund, praktisk erfarenhet från bank- finans- och betalningsbranschen. Utvecklar och utbildar inom CM. Utvecklare av CM-analys och medförfattare till boken ”Cash Management för företag”. tel 070-461 13 95

Per Mackén, Civilekonom med mångårig erfarenhet av utveckling, försäljning och utbildning inom CM-området från bank. Har praktiskt genomfört ett flertal CM-analyser inom olika branscher. Medförfattare till boken ”Cash Management för företag” tel 072-328 11 60

© 2011 MackOne AB
credit