Facebook LinkedIn E-mail RSS
Home » Okategoriserade » Ny lag 16 mars 2013 ”Snabbare betalningar”
formats

Ny lag 16 mars 2013 ”Snabbare betalningar”

Regeringens prop 2012/13:36 ”Snabbare betalningar”

Syftet är att motverka sena betalningar och långa avtalade betalningstider i näringslivet. Genom att betalningar sker snabbare och i tid kan företagens finansierings- och administrationskostnader minska, förutsättningarna för en sund konkurrens förbättras och i förlängningen samhällsekonomiska vinster uppnås. Förslagen genomför det nya EU-direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner.

En fordran ska betalas senast trettio dagar efter det att borgenären framställt krav på betalning. I förhållanden mellan näringsidkare får längre betalningstider gälla endast om borgenären uttryckligen har godkänt det. Myndigheter och andra offentliga organ ska inte kunna avtala om längre betalningstider. Vidare ska en borgenär som drabbas av en sen betalning alltid ha rätt till kompensation i form av en förseningsersättning om 450 kronor. Borgenärens rätt till dröjsmålsränta ska inte kunna avtalas bort. Detsamma ska gälla rätten till förseningsersättning, om det inte finns särskilda skäl för det. Myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent ska dessutom alltid vara skyldiga att betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan. Det blir också en höjning av ersättningsbeloppen för inkassoåtgärder motsvarande kostnadsutvecklingen.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer inaktiverade för Ny lag 16 mars 2013 ”Snabbare betalningar”  comments 
© 2011 MackOne AB
credit