Facebook LinkedIn E-mail RSS
Home » Nio goda råd

Nio goda råd från Lars Hammarlund, företagsrådgivare på BGC

 

  1. Affärsrelationen börjar vid order – var tydlig med vad som ska levereras, hur och när det ska betalas.
  2. Välj kunder med omsorg – tag kreditupplysning eller be om kontant betalning när du får nya kunder.
  3. Korta kredittiden – gör fakturering till en vardagsrutin.
  4. Fakturan styr betalningen – var tydlig med hur och när kunden ska betala på fakturan och använd bara en referens.
  5. Ett betalsätt räcker – välj etf giro för kundernas fakturabetalningar och föreslå om möjligt autogiro.
  6. Koll på betalningarna – följ regelbundet upp företagets in- och utbetalningar via de aviseringstjänster som Bankgirot erbjuder.
  7. Smarta betalningar – utnyttja Bankgirots förfallodagsbevakning och prioritera vid likviditetsbrist de betalningar som kostar mest i formav dröjsmålsränta.
  8. Förvalta överskottet – se till så överskottet som skapas på transaktionskontot förräntas på bästa sätt.
  9. Skilj på person och företag – företag ska ha ett transaktionskontooch företagaren själv ett l önekonto.

 

 

© 2011 MackOne AB
credit