Facebook LinkedIn E-mail RSS
Home » Motorbranschen

Genom att styra inbetalningen till ett sätt som är enkelt för köpare och samtidigt är tids- och kostnadseffektivt hos säljaren uppnås största möjliga nytta. I branscher där en sällanköpsvara t.ex. bil ska betalas på ett större belopp uppstår många onödiga kostnader som kan undvikas om företaget har en anpassad betalningsstrategi.

Hur lång tid tar en betalning? Vad ska den kosta? Vad blir konsekvensen när köparen använder olika betalningskanaler? Ska alla betalningsalternativ erbjudas till köparen som service?  Är det någon skillnad i administrativ tid om betalning görs till bankkonto, bankgiro eller plusgiro? När blir betalningen räntebärande? Vilket kortinlösenavtal ska jag ha eller vilken kortterminal passar verksamheten bäst är några av alla frågor att hantera när rätt inbetalningsalternativ ska väljas.

Tidigare betalades bilen nästan alltid med check eller postväxel, men hur gör man idag? De frågorna togs upp i Motorbranschens tidning nr 8-9 2013. (se nedan)

IMG_0008_NEW_0002

© 2011 MackOne AB
credit