Facebook LinkedIn E-mail RSS
Home » Okategoriserade » Kompletteringar till ny lag 1 jan 2014
formats

Kompletteringar till ny lag 1 jan 2014

Published on 11 maj, 2013 by in Okategoriserade

1 januari år 2014 kommer kompletterande lagstiftning. Det föreslås att en fordran vid handelstransaktioner mellan näringsidkare ska betalas senast 30 dagar efter det att borgenären framställt krav på betalning. Regleringen är tvingande och ska gälla för samtliga företag i samtliga branscher. Regeln ska dock inte gälla för avtal som ingåtts innan lagen träder i kraft. Den nya lagen kan innebära att avtal kan behöva omförhandlas och betalnings- och faktureringssystem anpassas. Företag kan även behöva se över och anpassa sina rutiner.

Förslag till lag om ändring i räntelagen (1975:635)

2 a § En fordran på betalning för en vara eller tjänst i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet förfaller till betalning senast trettio dagar efter det att borgenären har framställt krav på att fordringen betalas. Detsamma gäller när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har en sådan fordran på en myndighet eller ett annat offentligt organ. Ett betalningsvillkor är utan verkan mot borgenären i den mån det inskränker borgenärens rätt till betalning enligt första stycket.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer inaktiverade för Kompletteringar till ny lag 1 jan 2014  comments 
© 2011 MackOne AB
credit