Facebook LinkedIn E-mail RSS
Home » Effektivare hantering av företagets betalningar

Det finns en endagarsutbildning i hur företaget effektivast hanterar sina betalningsrutiner.

Ditt företags lönsammaste utbildning

Utbildningens mål är att deltagarna ska kunna hanterar företagets alla in- och utbetalningar på det mest effektiva och administrativt enklaste sättet. Deltagaren får även kunskap om företagets likviditetsplanering och olika typer av bankvillkor.

Utbildningens innehåll följer delar av den nya boken Cash Management för företag med praktiska exempel och diskussioner efter varje ämnesområde.

 • Inbetalningsalternativ, kundreskontra och fakturering
 • Betalningsvillkor, risk och kravrutiner
 • Utbetalningsalternativ och leverantörsreskontra
 • Leverantörsbetalningar, löner, skatter och överföringar
 • Internationella betalningar
 • Valuta och valutarisker
 • Hantering av likviditet och bankkonton
 • Kortbetalningar och mobila betalningar
 • Internetbanker och filbetalningar
 • Betalningstjänster som passar bäst
 • Bankrelationer med priser och villkor.

 

 

© 2011 MackOne AB
credit