Facebook LinkedIn E-mail RSS
Home » Tjänster

MackOne AB hjälper dig med följande:

Kartlägga, förklara och genomföra förbättringar i företagets betalningsrelaterade rutiner och processer vilket kommer att resultera i frigjort kapital, minskad administration och ökad kvalité.

  • Cash management, effektivisera rutiner och processer
  • Förbättrar kundnyttan och minskar antalet felbetalningar
  • Hjälp vid upphandling av betalningstjänster
  • Utbildning och information kring betalningsflöden
  • Utveckling av nya betalningslösningar
  • Analys av kund- och leverantörsreskontran, kravhantering

 

Företag som behöver förbättra likviditeten börjar enklast med att se över hur mycket kapital som binds i den egna verksamheten. Förändrade rutiner frigör kapital som kan användas för investeringar istället för att använda externt kapital.

  • Ett företag som omsätter 10 milj kronor och som kan förbättra sina rutiner 10 arbetsdagar frigör 383 562 kr. Det beloppet kan investeras i verksamheten eller minska kreditbehovet.

 

 

© 2011 MackOne AB
credit