Facebook LinkedIn E-mail RSS
Home » Cash Management widgets

Vad är Cash Management?

 

Cash Management står för alla produkter, processer och rutiner som kan förbättra hanteringen av kassaflödet.
När räntan är på väg upp är alla rutiner som minskar kapitalbehovet den mest uppenbara besparingen. För de mindre företagen kan de riktigt stora besparingarna komma i form av tidsvinster genom att det går åt mindre tid att praktiskt hantera betalningsflödena och kontrollen blir bättre.

Quality Cash Management
Står för alla produkter, processer och rutiner som kan förenkla hanteringen av betalningsflödet för att uppnå nöjda kunder och leverantörer.

 

 
© 2011 MackOne AB
credit