Facebook LinkedIn E-mail RSS

Effektivare betalningsrutiner, likviditetshantering och verksamhetsstyrning

 

MackOne AB hjälper till med:

 

  • Cash management kartläggningar vilket leder till förbättrade rutiner och processer
  • Effektivisera betalningsrutiner
  • Frigöra kapital i kundfordringar och varulager
  • Förbättringar i kund- och leverantörsreskontran samt  kravhantering
  • Utbildning och information kring hela företagets betalningsflöden
  • Hjälp vid upphandling av betalningstjänster
  • Utveckling och implementering av nya betalningslösningar

 

 

© 2011 MackOne AB
credit